dlogo1.jpg (6029 bytes)

 

Komory wędzarnicze  MAUTING

·      umożliwiają w pełni automatyczną obróbkę,
tzn. czerwienienie, suszenie, wędzenie oraz parzenie bez konieczności dodatkowej ingerencji w proces technologiczny
.

Komory wędzarnicze do wszystkich rodzajów produktów, jak np. mięso, drób, ryby, sery, kiełbaski, kabanosy itp.

W wersji z urządzeniem chłodzącym, możliwe jest wędzenie dymem zimnym
również w "gorącej" porze roku lub takich produktów, gdzie duże znaczenie ma
dokładne utrzymanie temperatury dymu, jak np. przy wędzeniu łososia na zimno.

Komory wędzarnicze dostarczane są jako systemy częściowo otwarte z odsysaniem do komina.

1dx.jpg (23239 bytes)

W zależności od obowiązujących w miejscu stosowania komory przepisów o ochronie środowiska, komory wędzarnicze mogą zostać wyposażone w katalizator.

  Oczywiście oferujemy również szczególnie ekologiczną, tzn. bezemisyjną technologię wędzenia płynnym dymem. Bazuje ona na w pełni zintegrowanym, sterowanym mikroprocesorowo urządzeniu do atomizacji płynnego dymu. Technologia ta spełnia najwyższe wymagania jakościowe w zakresie ekologii, ekonomii, higieny pracy oraz bezpieczeństwa procesu technologicznego.

Komora wędzarnicza wyposażona jest w system obiegu powietrza gwarantujący zachowanie równomiernej temperatury w jądrze produktu oraz jednolitej barwy wędzenia w całej komorze. Wilgotność powietrza może być dla poszczególnych kroków programu dokładnie mierzona i ustawiana przy wykorzystaniu metody różnicy psychrometrycznej.

Wytwarzanie pary następuje poprzez natrysk gęstej mgiełki wodnej na grzejnik drabinkowy lub poprzez bezpośrednie doprowadzenie do komory pary niskociśnieniowej. Komora wykonana jest z wysokowartościowej nierdzewnej stali szlachetnej o szlifowanej powierzchni. Konstrukcja komory oraz drzwi zapewniają doskonałą izolację bez konieczności stosowania połączeń izolacyjnych. Solidne drzwi komory wyposażone są w bezpieczny system zamykający. Uszczelka drzwi wykonana z gumy silikonowej zapewnia doskonałą szczelność komory. Drzwi otwierają się zgodnie z życzeniem klienta na lewą lub prawą stronę. Klapy w instalacji rurowej ustawiane są pneumatycznie zgodnie z programem sterującym. Komora wyposażona jest w wysokowydajny dwustopniowy wentylator. Wytwornica dymu jest częścią składową komory, a jej rodzaj może być określony przez klienta:

·      Dym ze zrąbków drzewnych: dym wytwarzany jest w wyniku półkoksowania zrąbków drzewnych umieszczonych na ruszcie o specjalnej konstrukcji, przy czym zrąbki transportowane są automatycznie z zasobnika. Rozżarzanie zrąbków drzewnych następuje przy pomocy zasilanego elektrycznie żarnika.

·      Dym tarciowy: dym wytwarzany jest w wyniku tarcia kantówki drewnianej o żłobkowany wałek o specjalnej konstrukcji.

·      Płynny dym: generator płynnego dymu - atomizacja płynnego dymu.

Wytwornica dymu może być na życzenie klienta zamontowana po lewej lub po prawej stronie komory. Wytwarzanie dymu jest sterowane optymalnie przy pomocy urządzenia mikroprocesorowego.

  Grzanie w komorze wędzarniczej realizowane jest zgodnie z życzeniem klienta:

 
·      elektrycznie
  • gazem
  • gazem ziemnym
  • propanem
  • propan-butanem
  • olejem opałowym
  • parą

Komora wędzarnicza wyposażona jest w automatyczny system czyszczenia. Kompletny proces czyszczenia sterowany jest przez urządzenie mikroprocesorowe.
Komory wędzarnicze firmy MAUTING produkowane są w wielkościach od
jedno-wózkowej do cztero-wózkowej.


SYSTEM mikroprocesorowy i regulacyjny

·      służy do automatycznego sterowania pracą komory wędzarniczej

·    wyposażony jest w system regulacji i sterowania ADITEC MIC 2016

     reguluje temperaturę, wilgotność względną, kontroluje temperaturę dymu, ewentualnie reguluje temperaturę w katalizatorze, śledzi temperaturę w jądrze produktu, reguluje i steruje wytwornicą dymu, reguluje dopływ pary do komory, reguluje ilość czynnika chłodzącego w chłodnicy drabinkowej oraz steruje automatycznym procesem mycia komory.

 

Na wyświetlaczu procesora wyświetlane są następujące dane: wartości zadane i faktyczne temperatury w komorze, temperatury w jądrze produktu oraz wilgotności względnej w komorze. Ponadto wyświetlany jest czas, numer programu oraz numer aktualnie wykonywanego kroku programu (faza programu).

Do wejścia sterowania przyłączony jest czujnik oporowy typu Pt100 (do pomiaru temperatury oraz wilgotności względnej w komorze, temperatury w jądrze oraz temperatury dymu) oraz czujnik termoelektryczny do pomiaru temperatury w katalizatorze (opcjonalnie).

Na wyjściu regulatora znajdują się 22 przekaźniki, wykorzystywane jako przekaźniki regulacyjne lub jako wykonawcze sterowania programowego komory.

Procesor wyposażony jest w interfejs szeregowy (RS 323) do podłączenia komputera PC, który służy do zbierania danych i analizowania przebiegu procesu technologicznego.

Dane techniczne

Typ komory

M 1501

M 1701

M 2001

M 2002

M 2003

M 2004

Ilość wózków

1

1

1

2

3

4

Wymiary wózka (m

0,9 x 0,9 x 1,5

0,9 x 1,0 x 1,7

1,0 x 1,0 x 2,0

1,0 x 1,0 x 2,0

1,0 x 1,0 x 2,0

1,0 x 1,0 x 2,0

Szerokość

A (mm)

1434

1434

1534

1534

1534

1534

B (mm)

1934

1934

2034

2034

2034

2034

C (mm)

1685

1685

1785

1785

1785

1785

Głębokość

D (mm)

1088

1188

1188

2250

3312

4374

E (mm)

1188

1288

1288

2350

3412

4474

Wysokość

F (mm)

2045

2245

2545

2545

2545

2545

G (mm)

2330

2530

2830

2830

2830

2830

Komory wędzarnicze:

Pobór mocy P (kW)

21

25

29

58

86

115

Wydajność produkcyjna (kg/ 8 godzin)

370-500

460-600

600-800

1200-1600

1800-2400

2400-3200

Komory parzelnicze:

Pobór mocy P (kW)

20,5

24,5

28,5

57

85

114

Wydajność produkcyjna (kg/ 8 godzin)

400-600

500-800

600-900

1200-1800

1800-2700

2400-3600

Komory chłodnicze:

Pobór mocy P (kW)

2,5

4,8

7

9,2

Moc chłodnicza (kW)

15

30

45

60

Wydajność produkcyjna (kg/ 8 godzin)

800-1500

1600-3000

2400-4500

3200-6000

 

Back Home Info - mail