Logo

AROMATY WĘDZARNICZE W PŁYNIE
------------------------------------------------------
Prezentujemy Państwu nowoczesne metody wędzenia w oparciu o naturalne aromaty dymne. Technologie te, na świecie są już ogólnie przyjętym standardem. 

Kondensaty dymne składają się z rozpuszczonych w wodzie naturalnych składników dymu, z których usunięte zostały substancje smoliste i związki rakotwórcze. Do technologii stosowania zalicza się bezpośrednie dodawanie do produktu oraz różne metody stosowania powierzchniowego, jak rozpylanie, natryskiwanie, zanurzanie. 

Wędzenie przy użyciu naturalnych aromatów dymnych  pozbawione jest wielu wad tradycyjnej metody bezpośredniego wędzenia żywności. 

Przestaje istnieć problem emisji zanieczyszczonego powietrza. Nie ma konieczności inwestowania w drogi i energochtonny sprzęt do czyszczenia wydalanego powietrza oraz urządzeń wędzarniczych. 

Dym uzyskuje się bez niebezpieczeństwa powstania pożaru i eksplozji. Miejsce pracy jest zatem bezpieczne i czyste. 

Zastosowana metoda umożliwia ponadto optymalną kontrolę wędzenia tzn. dobór koloru wyrobu i jego powtarzalność oraz sprzyja krótkim czasom tego procesu. 

Zachowane zostają natomiast pożądane efekty, a mianowicie smak dymu w produkcie i barwa wędzenia są takie same jak przy tradycyjnej technologii. 

Kondensaty dymne obdarzają wyroby z mięsa, ryb i drobiu, owoców morza, sery oraz produkty mięsopochodne typową barwą wędzenia i typowym smakiem dymu. Pożądany smak dymu można również nadać sosom, produktom typu Snack Food oraz żywności dla zwierząt. 

Wszystkie naturalne kondensaty i aromaty dymu drzewnego oferowane przez naszą firmę, odpowiadają wymaganiom stawianym przez EWG oraz posiadają atesty PZH i GIS

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące stosowania dymów,  i jesteśmy przekonani, że Ci, którzy raz spróbują staną się zwolennikami tej metody wędzenia. 

 
 
 
więcej
Info - mail Back Home Pictures