logo.gif (11037 Byte)


Automaty do produkcji 
lodu łuskowego 
przeznaczone do 
zakładów przetwórstwa 
mięsa, ubojni, zakładów 
produkujących konserwy, 
przemysłu piekarniczego, 
piekarni, zakładów 
przetwórstwa ryb 
oraz drobiu, 
supermarketów, szpitali, 
instytutów, zakładów 
chemicznych, laboratoriów,
do zamrażania osocza krwi, 
mrożenia śmietany oraz 
koncentratów owocowych.

Parowniki rotacyjne będące 
systemem umożliwiającym
indywidualną dalszą rozbudowę

 
Info - mail Home wróć